Nieuw: De zorgende gemeente

Nieuw: De zorgende gemeente

Informatie

De zorgende gemeente Decentralisaties in de sociale zekerheid

De komende jaren vinden er vier belangrijke decentralisaties plaats in Nederland, alle op het maatschappelijke vlak. Jeugdzorg, AWBZ, re-integratie en passend onderwijs – ze gaan allemaal onder de regie van de gemeenten vallen. Een ingrijpende verandering in de Nederlandse samenleving.

Welk effect deze veranderingen in de sociale wetgeving hebben op de voorzieningen voor burgers, is nog niet duidelijk. Hoe gemeenten om zullen gaan met de beleids- en budgetverantwoordelijkheid van hun nieuwe taken evenmin. Duidelijk is wel dat de overheid de noodzaak tot het maken van sociale keuzes zo dicht mogelijk bij de burger gaat leggen.

In dit boek bekijkt Tom de Haas op zijn eigen, originele manier waar de kansen en mogelijkheden liggen voor gemeenten, maar ook waar de valkuilen zijn. Hoe vallen straks de puzzelstukken van de politieke besluitvorming op hun plaats? En hoe gaan beleid en praktijk zich tot elkaar verhouden?

Dit boek biedt de lezer een integrale visie waar het gaat om de toekomst van de sociale zekerheid. Het faciliteert bestuurders, raadsleden en andere professionals bij hun zoektocht naar goede oplossingen en het maken van de juiste keuzes.

Auteur Tom de Haas (1956)  is senior strategie- en organisatieadviseur en al meer dan 20 jaar specialist in re-integratie, sociale werkvoorziening en de AWBZ-zorg.

Lees verder

bottomads